Lĩnh Vực Hoạt Động
Dịch Vụ Vận Tải
Trồng Và Chăm Sóc Rừng
Nhà Máy Sản Xuất
Điện Ảnh & Truyền Hình
Công Nghệ & Truyền Thông

Chính quyền bất lực nhìn người dân phá rừng

trong-va-cham-soc-rung-1

Tại tỉnh Kon Tum rừng bị tàn phá hết sức nặng nề

 

trong-va-cham-soc-rung-2

Những cây có tuổi thọ hàng trăm năm bị đốn nham nhở

 

trong-va-cham-soc-rung-3

Gỗ được vất ngay ven đường chờ lấy đi

 

trong-va-cham-soc-rung-4

Quả đồi này trụi hoàn toàn rất nguy hiểm khi có mưa to

 

trong-va-cham-soc-rung-5

 

trong-va-cham-soc-rung-6

 

trong-va-cham-soc-rung-7

 

trong-va-cham-soc-rung-8

Lý do được đưa ra là phá rừng trồng cây lương thực có đúng sự thật

 

trong-va-cham-soc-rung-9

 

trong-va-cham-soc-rung-10

 

trong-va-cham-soc-rung-11

Biển báo vô tác dụng

 

trong-va-cham-soc-rung-12

 

trong-va-cham-soc-rung-13

Sự vô ý thức của con người bây giờ sẽ gây hậu quả to lớn cho mai sau